Kvinnohuset Kassandra erbjuder:

– Stöd-, rådgivnings- och krissamtal via telefon
– Samtalsmottagning
– Skyddat boende
– Utslussningslägenhet
– Rådgivning och samverkan med andra myndigheter som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor och barn

Vi som arbetar på Kvinnohuset Kassandra har tystnadsplikt. När du ringer till oss eller kommer på samtal kan du vara anonym. När placering i vårt skyddade boende görs av socialtjänsten har vi skyldighet att föra journal under boendetiden. Du har rätt att när som ta del av det vi skrivit.

Samtalsmottagning

Du som lever i en våldsrelation, eller på annat sätt blivit utsatt för våld, är välkommen till vår samtalsmottagning. Vi kan erbjuda dig upp till 10 kostnadsfria samtal. Ring oss för mer information och för att boka tid.

Skyddat boende

Om du är i behov av att komma till skyddat boende ska du kontakta socialtjänsten i den stadsdel eller kommun där du bor. Det är socialtjänsten som beslutar att du kan flytta till skyddat boende och som bekostar boendet. Vi har plats för 6 kvinnor med eller utan barn i det skyddade boendet. Du får ett eget rum med egen dusch och toalett och delar övriga utrymmen med de andra boende. Kvinnor och barn över 5 år får egen kontaktperson som hjälper och stödjer under boendetiden. Vi erbjuder under boendetiden:

– Regelbundna stödsamtal med kontaktperson
– Stöd i kontakten med socialtjänsten och andra viktiga myndigheter såsom polis och advokat
– Strukturerade hot- och riskbedömningar
– Säkerhetsplanering
– Stöd i att upprätthålla vardagsrutiner
– Stöd i föräldrarollen
– Eftervårdskontakt

Vi erbjuder även:

– Frukost och lunch på vardagar
– Massageterapeut 1 gång i veckan
– Svenskundervisning 1 gång i veckan
– Träning på närliggande gym

Utslussningslägenhet

Kvinnohuset Kassandra har en utslussningslägenhet i närheten av det skyddade boendet. Lägenheten har 2 rum och kök. Oftast är det kvinnor som bott i det skyddade boendet som erbjuds att flytta till lägenheten under en period. Under boendetiden i utslussningslägenheten erbjuds kvinnorna fortsatt stöd av Kvinnohuset Kassandra. Vi har även möjlighet att ta emot husdjur i utslussningslägenheten.

Barnen

Kvinnohuset Kassandra erbjuder:

– Kontaktperson till alla barn över 5 år
– Samtal enligt Trappan-modellen
– Barnpsykolog
– Musikpedagog 1 gång i veckan
– Lekrum och pysselrum för avkoppling och lek

Att som barn bevittna eller själv utsättas för våld kan göra stor skada. Ofta bär barnen på känslor av otrygghet, oro och ångest och behöver få hjälp att bearbeta sina upplevelser i en trygg miljö. I vårt skyddade boende tar vi emot flickor och pojkar upp till 18 års ålder, som placeras tillsammans med sin mamma.

Alla barn över 5 år får en egen kontaktperson som ser till barnets unika behov av stöd och hjälp. Barnen på Kassandra erbjuds vid behov samtal med personal enligt ”Trappan- modellen”, vilket är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i hemmet. I Trappan-samtalet får barnet sätta ord på det som hänt, får kunskap om hur man påverkas av att utsättas för våld och barnet ges skuldavlastning. Barnet får hjälp att se sammanhang och att påbörja sin läkningsprocess.

Kvinnohuset Kassandra har, via Göteborgs Stad, tillgång till en barnpsykolog som kan ha samtal med mammor och barn i det skyddade boendet eller på sin mottagning. Det bor i genomsnitt 30 barn på Kassandra varje år.