Samtalsmottagning

Kvinnohuset bedriver samtalsmottagning för dig som är kvinna och våldsutsatt. Det kan handla om våld från nuvarande partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med och våldtäkt. Vi som arbetar på Kvinnohuset har tystnadsplikt och du kan vara anonym om du vill.

Vi erbjuder stöd utifrån dina behov, vilket kan handla om praktisk hjälp, kontakt med myndigheter, stöd i föräldraskapet och längre samtalskontakter där du kan få hjälp att bearbeta det du varit med om. Vi erbjuder även terapi.

Du är välkommen till våra lokaler i Göteborg. Om du hellre vill ses digitalt eller höras på telefon går det bra.

 

Kvinnohuset Kassandra erbjuder stöd till:

 • Kvinnor utsatta för våld i nära relation
 • Kvinnor utsatta för våldtäkt
 • Kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
 • Unga personer som utsatts för våld i nära relation och eller våldtäkt
 • Anhöriga till våldsutsatta
 • Professionella och verksamheter som möter målgruppen i sitt arbete

 

På samtalsmottagningen erbjuds:

 • Rådgivande och stödjande samtal
 • Praktiskt kuratorsstöd
 • Föräldrastöd
 • Familjesamtal
 • Terapi – psykodynamisk inriktning
 • Gruppverksamhet

Vidare erbjuds:

 • Råd och stöd till anhöriga
 • Juridisk rådgivning av advokat
 • Stöd via chatt
 • Utredningar och bedömningar så som PATRIARK, FREDA, SARA, Nätverk
 • Konsultation och rådgivning till professionella som möter målgruppen i sitt arbete
 • Studiebesök och föreläsningar för verksamheter som möter målgruppen