Samtalsmottagning

Kvinnohuset bedriver samtalsmottagning för dig som är kvinna och våldsutsatt. Det kan handla om våld från nuvarande partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med och våldtäkt. Vi som arbetar på Kvinnohuset har tystnadsplikt och du kan vara anonym om du vill.

Vi erbjuder stöd utifrån dina behov, vilket kan handla om praktisk hjälp, kontakt med myndigheter, stöd i föräldraskapet och längre samtalskontakter där du kan få hjälp att bearbeta det du varit med om. Vi erbjuder även terapi.

Du är välkommen till våra lokaler i Göteborg. Om du hellre vill ses digitalt eller höras på telefon går det bra.

 

Kvinnohuset Kassandra erbjuder stöd till:

 • Kvinnor utsatta för våld i nära relation
 • Kvinnor utsatta för våldtäkt
 • Kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
 • Unga personer som utsatts för våld i nära relation och eller våldtäkt
 • Anhöriga till våldsutsatta
 • Professionella och verksamheter som möter målgruppen i sitt arbete

 

På samtalsmottagningen erbjuds:

 • Rådgivande och stödjande samtal
 • Praktiskt kuratorsstöd
 • Föräldrastöd
 • Familjesamtal
 • Terapi – psykodynamisk inriktning
 • Gruppverksamhet

Vidare erbjuds:

 • Råd och stöd till anhöriga
 • Juridisk rådgivning av advokat
 • Stöd via chatt
 • Utredningar och bedömningar så som PATRIARK, FREDA, SARA, Nätverk
 • Konsultation och rådgivning till professionella som möter målgruppen i sitt arbete
 • Studiebesök och föreläsningar för verksamheter som möter målgruppen

 

Studiecirkel

Mäns våld mot kvinnor och barn, vänder sig till dig som är kvinna och som är intresserad av att få kunskap om hur våldet tar sig uttryck och hur våldet kan förstås mot bakgrund av samhälleliga strukturer och normer. Vi kommer att prata om attityder och våldets omfång, reaktioner på våld, normalisering av våld, myter om våld, lagstiftning och barn som upplever våld.

Du kan delta för att du vill förkovra dig och förstå mer om våld i nära relationer. Eller så kan du under utbildningen ta ställning till om du vill arbeta ideellt för Kvinnohuset Kassandra.

Studiecirkeln omfattar åtta tillfällen varannan vecka. Du anmäler dig till samtliga tillfällen om du vill delta.

Studiecirkeln är kostnadsfri.

Maila anmälan till: monica@kvinnohusetkassandra.se

Plats: Vi kommer att träffas i stadsdelen Majorna, adress ges vid anmälan.

Datum för ny kursstart kommer i början av 2023

 

Livslång ekonomi

Välkommen till studiecirkeln Livslång ekonomi, som syftar till att sprida kunskap för att kunna fatta välinformerade beslut och ta makten över sitt liv.

Kvinnor är inte sämre än män på ekonomi, trots det har kvinnor i Sverige idag en sämre ekonomi än män. Den ekonomiska ojämställdheten är en följd av hur samhället är uppbyggt. För att vi ska ha en chans mot den strukturella ojämställdheten i samhället måste kvinnor få större kunskap om hur de kan påverka sina förutsättningar genom ekonomisk egenmakt.

I livslång ekonomi går vi till botten med frågan hur det kommer sig att kvinnor har ett sämre ekonomiskt utgångsläge än män – och vad som krävs för en jämställd ekonomi.

Utbildningsmaterialet har tagits fram av Fredrika Bremer förbundet i samarbete med ABF.

Livslång ekonomi är till för dig som, oavsett livssituation, vill kunna fatta välinformerade ekonomiska och juridiska beslut.

Målet med studiecirkeln är att förbereda deltagarna inför olika situationer i livet där du kan ta makten över din ekonomi eller vara ett stöd för andra.

 

Studiecirkeln omfattar åtta träffar med följande innehåll:

 1. Introduktionsträff
 2. Kunskap – steg mot ekonomisk egenmakt
 3. Relationer – ekonomi tillsammans och hur du klarar ekonomin när relationen tar slut
 4. Rollfördelning i föräldraskapet – så påverkas ekonomin
 5. Föräldraskap – tillsammans och på olika adresser
 6. Arbetslivet – karriärtips för ett lönsamt arbetsliv
 7. Säkra din försörjning – bygg ditt skyddsnät
 8. Egenmakt – det är aldrig försent

Studiecirkeln är kostnadsfri.

Maila anmälan till: monica@kvinnohusetkassandra.se

Plats: Vi kommer att träffas i stadsdelen Majorna, adress ges vid anmälan.

Datum för ny kursstart kommer i början av 2023