Kvinnohuset Kassandra är en feministisk förening som erbjuder stöd och skydd till alla våldsutsatta personer som definierar sig som kvinnor oavsett könsuttryck och/eller sexuell läggning. Kvinnohuset har varit verksamt sedan 1996 och är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi är ingen myndighet.

Vi som arbetar på Kvinnohuset Kassandra är socionomer och har lång erfarenhet av att möta kvinnor i svåra och farliga situationer. Vi strävar efter att du som kommer till oss, med stöd och hjälp, ska få kunskap och redskap för att kunna hantera och förändra din situation till det bättre.