Kvinnohuset Kassandra har sedan 1996 bedrivit en kvinnojour med syftet att hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnohusets vision utgår från en feministisk grundsyn som visar på en bristande jämställdhet i samhället, och strävar efter att förändra detta utifrån tanken om alla människors lika värde och rättigheter att leva i ett jämställt samhälle fritt från våld. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kvinnohuset Kassandra drivs av socionomer med lång erfarenhet, kunskap och kompetens när det gäller området våld i nära relation, och har som ambition att erbjuda kvalificerat stöd.

Utöver grundläggande socionomutbildning har personalen vidareutbildning i steg 1 familjeterapi och nätverksarbete, steg 1 psykodynamisk inriktning, master i socialt arbete, spetskompetensutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck, kris och trauma, gruppverksamhet, psykologi med inriktning mot klinisk sexologi och genusvetenskap. Utbildning i Trappan, Tejping, Hedersrelaterat våld och förtryck, Kris- och trauma, FREDA, PATRIARK, SARA .

Vi strävar efter att du som kommer till oss, med stöd och hjälp, ska få kunskap och redskap för att kunna hantera och förändra din situation till det bättre.

Välkommen att höra av dig till oss via telefon eller mejl om du vill veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar.