Välkommen till
Kvinnohuset Kassandra!

Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp?

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ

Kvinnohuset Kassandra är en samtalsmottagning för dig som är kvinna och våldsutsatt. Det kan handla om våld från nuvarande partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med och våldtäkt. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en våldsutsatt är välkommen.

Kvinnohuset har funnits sedan 1996 och på mottagningen jobbar socionomer med lång erfarenhet av att möta kvinnor som har utsatts för våld i nära relation. Vi erbjuder stöd utifrån dina behov, vilket kan handla om praktisk hjälp, kontakt med myndigheter, stöd i föräldraskapet och längre samtalskontakter där du kan få hjälp att bearbeta det du varit med om. Vi erbjuder även terapi till reducerat pris.

Du är välkommen till våra lokaler i Göteborg. Om du hellre vill ses digitalt eller höras på telefon går det bra.

Ring oss vardagar mellan 8:30-16:00 för råd och stöd eller för att boka tid till vår samtalsmottagning.

 

Chatta med oss

Kvinnohuset Kassandra erbjuder råd och stöd via chatt, varje måndag mellan 10–12. Du når oss via länk https://www.unizonjourer.se/hitta-stod/

 

Välkommen att konsultera oss

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med kvinnor som varit utsatta för hot och våld i nära relation är välkommen att konsultera oss eller hänvisa personer till vår verksamhet. Vi kan även erbjuda studiebesök och föreläsningar om våldsutsatthet.

 

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor relaterade till våld i nära relation. Det kan handla om brottmål, äktenskapsskillnad, vårdnadstvister eller bodelning. Jouren är bemannad av advokat Carolina Mattsson som har gedigen erfarenhet av arbete inom dessa områden.

Ring till Kvinnohuset Kassandra, tfn: 031- 14 00 22, vardagar mellan 08:30 -16:00 för mer information och för att få nummer till advokaten.

 

Livslång ekonomi

Välkommen till studiecirkeln Livslång ekonomi, som syftar till att sprida kunskap för att kunna fatta välinformerade beslut och ta makten över sitt liv.

Kvinnor är inte sämre än män på ekonomi, trots det har kvinnor i Sverige idag en sämre ekonomi än män. Den ekonomiska ojämställdheten är en följd av hur samhället är uppbyggt. För att vi ska ha en chans mot den strukturella ojämställdheten i samhället måste kvinnor få större kunskap om hur de kan påverka sina förutsättningar genom ekonomisk egenmakt.

I livslång ekonomi går vi till botten med frågan hur det kommer sig att kvinnor har ett sämre ekonomiskt utgångsläge än män – och vad som krävs för en jämställd ekonomi.

Utbildningsmaterialet har tagits fram av Fredrika Bremer förbundet i samarbete med ABF.

Livslång ekonomi är till för dig som, oavsett livssituation, vill kunna fatta välinformerade ekonomiska och juridiska beslut.

Målet med studiecirkeln är att förbereda deltagarna inför olika situationer i livet där du kan ta makten över din ekonomi eller vara ett stöd för andra.

Studiecirkeln omfattar åtta träffar med följande innehåll:

  1. Introduktionsträff
  2. Kunskap – steg mot ekonomisk egenmakt
  3. Relationer – ekonomi tillsammans och hur du klarar ekonomin när relationen tar slut
  4. Rollfördelning i föräldraskapet – så påverkas ekonomin
  5. Föräldraskap – tillsammans och på olika adresser
  6. Arbetslivet – karriärtips för ett lönsamt arbetsliv
  7. Säkra din försörjning – bygg ditt skyddsnät
  8. Egenmakt – det är aldrig försent

Datum för hösten 2022:

Onsdagar 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10,19/10, 26/10 och 2/11

Tid: 18:00-20:30

Studiecirkeln är kostnadsfri.

Maila anmälan till: monica@kvinnohusetkassandra.se

Plats: Vi kommer att träffas i stadsdelen Majorna, adress ges vid anmälan.

Du är välkommen med din anmälan t.o.m. den 30 september och det går bra att ansluta till kursen löpande fram tills dess. 

 

Studiecirkel

Mäns våld mot kvinnor och barn vänder sig till dig som är kvinna och som är intresserad av att få kunskap om hur våldet tar sig uttryck och hur våldet kan förstås mot bakgrund av samhälleliga strukturer och normer. Vi kommer att prata om attityder och våldets omfång, reaktioner på våld, normalisering av våld, myter om våld, lagstiftning och barn som upplever våld.

Du kan delta för att du vill förkovra dig och förstå mer om våld i nära relationer. Eller så kan du under utbildningen ta ställning till om du vill arbeta ideellt för Kvinnohuset Kassandra.

Studiecirkeln omfattar åtta tillfällen varannan vecka. Du anmäler dig till samtliga tillfällen om du vill delta.

Datum för hösten 2022:

Tisdagar 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 6/12

Tid: 18:00-20:30

Studiecirkeln är kostnadsfri.

Maila anmälan till: monica@kvinnohusetkassandra.se

Plats: Vi kommer att träffas i stadsdelen Majorna, adress ges vid anmälan.

Du är välkommen med din anmälan t.o.m. den 30 september och det går bra att ansluta till kursen löpande fram tills dess. 

_________________________________________________________________________

Vid en akut situation. Ring 112!

Tveka inte att ringa till polisen vid pågående våld, de kan hjälpa dig och eventuella barn att lämna hemmet. Om du inte får med dig viktiga tillhörigheter, får du hjälp av socialtjänst och kvinnojour när du kommit i säkerhet.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU sedan 25 Maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Kvinnohuset Kassandra är ansvarig för de personuppgifter som behandlas när du är i kontakt med oss. Vid frågor om hur vi hanterar personuppgifter, maila dessa till info@kvinnohusetkassandra.se