Välkommen till
Kvinnohuset Kassandra!

Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp?

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ

Kvinnohuset Kassandra kan ge dig stöd och råd via telefon eller träffa dig för samtal. Vi har stor erfarenhet av att möta våldsutsatta och stödjer dig i dina beslut. Om du önskar komma till vårt skyddade boende behöver du kontakta socialtjänsten, då vi endast tar emot placeringar via dem.

Kvinnohuset Kassandra är en feministisk förening som erbjuder stöd och skydd till alla våldsutsatta personer som definierar sig som kvinnor oavsett könsuttryck och/eller sexuell läggning. Vi tar emot medföljande barn upp till 18 år.

Välkommen att ringa oss vardagar på telefonnummer 031- 14 00 22.

 

Vid en akut situation. Ring 112!

Tveka inte att ringa till polisen vid pågående våld, de kan hjälpa dig och eventuella barn att lämna hemmet. Om du inte får med dig viktiga tillhörigheter, får du hjälp av kvinnojouren och socialtjänsten när du kommit i säkerhet.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU sedan 25 Maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Kvinnohuset Kassandra är ansvarig för de personuppgifter som behandlas när du är i kontakt med oss. Vid frågor om hur vi hanterar personuppgifter, maila dessa till info@kvinnohusetkassandra.se