Välkommen till
Kvinnohuset Kassandra!

Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp?

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ

Kvinnohuset Kassandra är en samtalsmottagning för dig som är kvinna och våldsutsatt. Det kan handla om våld från nuvarande partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med och våldtäkt. Det kostar inget att besöka oss och vi har tystnadsplikt. Du kan vara anonym om du vill. Även du som är närstående till en våldsutsatt är välkommen.

Kvinnohuset har funnits sedan 1996 och på mottagningen jobbar socionomer med lång erfarenhet av att möta kvinnor som har utsatts för våld i nära relation. Vi erbjuder stöd utifrån dina behov, vilket kan handla om praktisk hjälp, kontakt med myndigheter, stöd i föräldraskapet och längre samtalskontakter där du kan få hjälp att bearbeta det du varit med om. Vi erbjuder även terapi till reducerat pris.

Du är välkommen till våra lokaler i Göteborg. Om du hellre vill ses digitalt eller höras på telefon går det bra. Du behöver inte vara bosatt i Göteborg för att ha kontakt med oss.

 

Barn och unga våldsutsatta

Kvinnohuset finns för dig som bevittnat eller utsatts för våld i hemmet av en familjemedlem. Du kan få stöd själv eller exempelvis tillsammans med din mamma. Du som blivit utsatt för våld av din partner eller tidigare partner, eller i någon annan relation kan komma till oss för råd, stöd och samtal.

 

Skyddat lägenhetsboende

Vi erbjuder skyddat lägenhetsboende med stöd. Placering sker via socialtjänsten.

 

Välkommen att konsultera oss

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med kvinnor som varit utsatta för hot och våld i nära relation är välkommen att konsultera oss eller hänvisa personer till vår verksamhet. Vi kan även erbjuda studiebesök och föreläsningar om våldsutsatthet.

 

Juridisk rådgivning

Välkommen att kontakta vår juridikjour varje måndag mellan kl. 18-20.

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor relaterade till våld i nära relation. Det kan handla om brottmål, äktenskapsskillnad, vårdnadstvister, bodelning mm. Jouren är bemannad av advokat Carolina Mattsson som har gedigen erfarenhet av arbete inom dessa områden.

Ring till Kvinnohuset Kassandra, tfn: 031- 14 00 22, vardagar mellan 08:30 -16:00 för mer information och för att få nummer till advokaten.

Vid en akut situation. Ring 112!

Tveka inte att ringa till polisen vid pågående våld, de kan hjälpa dig och eventuella barn att lämna hemmet. Om du inte får med dig viktiga tillhörigheter, får du hjälp av kvinnojouren och socialtjänsten när du kommit i säkerhet.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU sedan 25 Maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Kvinnohuset Kassandra är ansvarig för de personuppgifter som behandlas när du är i kontakt med oss. Vid frågor om hur vi hanterar personuppgifter, maila dessa till info@kvinnohusetkassandra.se