Kvinnohuset Kassandra

Skriv ut


Om du vill stödja vår verksamhet. Läs mer här!

Kvinnohuset Kassandra är en kvinnojour dit kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld kan vända sig för att få hjälp.
Inom kvinnohuset finns flera verksamheter; ett skyddat boende, en extern samtalsmottagning samt en jourtelefon. Personalen som arbetar på Kassandra är alla utbildade socionomer eller behandlingsassistenter med stor erfarenhet av att möta kvinnor och barn som utsatts för våld.

Välkommen hit till vår hemsida!