Se filmen som handlar om att synliggöra barns röster vid vårdnad boende och umgänge som Kvinnohuset Kassandra gjort tillsammans med Rädda barnen, Bojen, Kvinnojouren Piilopirti och Kriscentrum för Kvinnor (KCK).